zaterdag 24 juli 2010

Overzichtspagina: H. Schrift en Traditie

Voor Protestanten is de H. Schrift de enige bron van openbaring, Sola Scripture. Katholieken daarentegen kennen ook de Traditie (Apostolische Overlevering). In diverse artikelen en verwijzingen wil ik uitleg geven over dit thema.

Dit artikel gaat met name in op het idee van Solo Scripture, Traditie en of de Traditie geboden van mensen zijn.

In dit artikel wordt aangetoond dat het Sola Scriptura onredelijk, on-Bijbels en onwerkbaar is.

De mensen van Berea onderzochten dagelijks in de Schriften of deze dingen zo waren... (Hand. 17), een tekst die vaak gebruikt wordt ter verdediging van het Sola Scripture. Hier een uitleg van dit Bijbelgedeelte.

Kerkvaders over de Traditie/Overlevering

En een aantal Bijbelgedeelten over dit thema.

Meer citaten van kerkvaders over de Traditie staan hier (Engels).

Veel gestelde vragen


Blijkt niet uit de Bijbel zelf, dat hij het Woord van God is; het gezag van de mensen is daarvoor toch niet nodig?

Wordt de zalving en de wijding, die van de Bijbel uitgaat, niet in de gelovige gewekt door de H. Geest?

Lag de Bijbel vóór de Hervorming "aan de ketting"?

Is het voor Roomsen verboden om de Bijbel te lezen?

Roomsen mogen tegenwoordig de Bijbel lezen, maar zij doen het toch erg weinig?

De Bijbel bevat toch alles wat nodig en nuttig is ter zaligheid, Overlevering hoeft niet toegevoegd te worden?

Wat zegt de Bijbel over de Overlevering/Traditie

Keerde de kerk van de Reformatie terug tot het geloof van de eerste Christenen?

Vragen van Defensio Fidei (externe links):

Waarom veroordeelde Paus Clemens XI in 1713 dat het lezen van de Bijbel noodzakelijk is voor allen?

Waarom is de Katholieke Kerk vijandig tegenover de Bijbel?

Waarom aanvaardt de Katholieke Kerk bepaalde boeken (deutero-canonieke boeken) in de Bijbel die de Protestanten verwerpen?