vrijdag 15 maart 2013

Artikelen en vragen mbt de Paus


Onderstaand meer informatie over de Bijbelse regering van de Kerk. Over de positie van de paus en de bisschoppen en het Leergezag.

Het eerste artikel gaat over de onfeilbaarheid van de paus.

Een cruciale tekst in dit kader is Matt. 16: 18 (en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen), hier een exegese van deze tekst met verwijzingen naar de grondtekst.

Rond het pausdom bestaan heel wat mythes, hier worden er een paar doorgeprikt.

Hier een aantal Bijbelteksten over de apostolische opvolging.

En over het Pausdom in de Bijbel.

Tenslotte vele citaten van kerkvaders over de paus en de apostolische opvolging (Engels).

John Henry Newman over de onfeilbaarheid der Kerk

Veel gestelde vragen


Leert de Bijbel geen vrij onderzoek, dwz. vrij van het leergezag?

Betekenen de woorden: "Gij zijt Petrus, en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen", dat het geloof de grondslag is der Christelijke gemeente?

Verkreeg Petrus door de petratekst gezag, of heeft alleen de Bijbel gezag in geloofszaken? (met citaten van kerkvaders)

Wordt "binden en ontbinden" ook aan de andere apostelen opgedragen en betekent dan de ban, dus ook bij de petratekst?

Kan een zwak mens fundament der Kerk zijn, of alleen Christus, Die in de H. Schrift ook zo genoemd wordt?

Kreeg Petrus zijn apostelambt terug toen Christus zei: "Weid mijne lammeren, weid mijne schapen"?

Wisten de apostelen van Petrus' oppergezag, want na de petratekst twistten zij nog met elkander erover, wie van hen de voornaamste was?

Wist Paulus van geen oppergezag, omdat hij Petrus berispte?

Petrus noemde zich in zijn tweede brief "Medeouderling", was hij zich dus van geen oppergezag bewust?

Wie had op het apostelconcilie te Jeruzalem de leiding, Petrus of Jacobus?

Is het pausdom voortgekomen uit de machtsbegeerte van de bisschop van Rome?